Konstituerande möte 98-10-21

Konstituerande möte med Senior-Net,

 Norrköping

Plats: Föreningens lokal i Pronova.

Datum: 1998 10 21

Närvarande:

Lars-Eric Dahlman, Lars Söderholm, Ingvar Sigfridsson,

Björn Eidmark, Arne Kullberg samt Arne Johansson.

Föreslagen dagordning godkändes.
Till ordförande för mötet valdes Lars-Eric Dahlman.
Till sekreterare för mötet valdes Lars Söderholm.

Ordföranden informerade om förutsättningar, krav och målsättningar för föreningen.
Bl.a. har Anders Larsson som ordnat lokal och framdeles skall bistå oss med datorutrustning etc., framfört önskemål om våra föreningsbestämmelser etc.

Val av styrelsemedlemmar i SeniorNet Norrköping:
Mötet valde till
Ordförande Lars Söderholm
Vice ordförande Arne Johansson
Sekreterare Arne Kullberg
Vice sekreterare Lars-Eric Dahlman
Kassör Ingvar Sigfridsson

Föreningsbestämmelserna som presenterades, även utsända per E-mail till medlemmarna, antogs av mötesdeltagarna med smärre justeringar.

Föreningens kommande datorutrustning etc. diskuterades. Mötet avvaktar Anders Larssons förslag , dock finns önskemål om att en av datorerna skall vara Mac.

Den aktiva verksamheten i lokalerna diskuterades. Här avvaktar vi att utrustningen kommer på plats. Mötet föreslog dock att styrelsens fem (5) ställer upp i ett rullande schema för intresserade medlemmar och inbjudna presumtiva medlemmar.

Medlemsvärvning skall ske genom inbjudan av olika intressegrupper samt när utrustning finns på plats bekantgöra för press och massmedia om vår verksamhet.

Övriga frågor:
Under denna punkt önskade vår kassör upprättar ett postgirokonto.
Mötet beslöt att omgående öppna ett postgirokonto vilket disponeras av kassören Ingvar Sigfridsson.
Mötet beslöt också att denna punkt omgående skulle justeras.

Mötet beslöt att tillsvidare ha regelbundna möten en gång per vecka onsdagar kl 18.00.
Anmälan sker till sekreterare Arne Kullberg e-mail: arne.kullberg@norrkoping.mail.telia.com

Dock avvaktar vi till att Anders Larsson informerat oss om när vi disponerar utrustning i lokalerna.
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för deras närvaro samt avslutade mötet.

Justeras:
Norrköping 1998 10 21

Ordförande vid protokolletLars-Eric Dahlman Lars Söderholm