SeniorNet Norrköping

Årsredogörelse för SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2001.

 

Ytterligare ett framgångsrikt ar har SeniorNet Norrköping lagt bakom sig.

Under året har föreningslokalerna haft öppet hus mellan 10.00 - 13.00 måndag tom fredag, under sommarmånaderna maj, juni, juli och augusti dock endast tisdagar och torsdagar. Drygt 2 500 besökande har noterat sina besök i vår gästbok.

Minst två värdar/dag har tagit hand om besökande medlemmar och andra intresserade, som fått grundläggande handledning i att använda dator samt nyttan och nöjet med Internet.

Vid årsskiftet 2001/2002 var vi närmare 250 medlemmar i vår förening. Under höst- och vårterminen har föreningen haft kurser i två omgångar för medlemmarna.

Kurser har varit i grundläggande datoranvändning "Pröva På", söka och använda

"Internet", hur använda datorn i "Släktforskning", hur använda datorn i att betala räkningar, att köpa, handla samt aktiehantering "Ekonomi", grundläggande ordbehandling i "Word" och kalkylering i "Excel",

Sammantaget har drygt 200 av våra medlemmar fått grundläggande utbildning i ovanstående utbildningar.

Kursverksamheten härtill en del administrerats tillsammans med NBV.SeniorSurfdagen den 16 oktober deltog i stort sett alla vara värdar/handledare pä samtliga bibliotek i Norrköping, Åby samt Söderköping. Surfdagen uppmärksammades dock dåligt av våra lokala media före "Surfdagen" varför besöken särskilt på huvudbiblioteket i Norrköping blev dåligt besökt. Under "Surfdagen" hade vi besök av Sveriges Radio Östergötland som gjorde ett en intervju. Störst uppmärksamhet fick vi dock av Norrköpings Tidningar med en artikel, dagen efter "Surfdagen". Artikeln med foto är införd på vår hemsida.

SEB-banken deltog hela "Surfdagen" på huvudbiblioteket med information hur man använder bankens tjänster på Internet.

Under året har vi haft kontakt med våra sponsorer:

Vår lokal samt fyra datorer sponsras fortfarande av fastighetsägaren Ateneum. Utan denna sponsring av Ateneum skulle vår verksamhet inte ha fungerat. Styrelsen och våra medlemmar är därför mycket tacksamma för denna välvillighet. Abonnemang samt internet uppkoppling sponsras av Dot Com och ProNova Knowledge Ecology & Science Park. Tack!

Matex bidrager med kaffe, kakor och andra förnödenheter till ett starkt reducerat Pris. Tack!

Av SEB-banken har vi under året fått fem stycken datorer, som vi anpassat och kopplat upp i vårt nätverk och på Internet. Tack!

- har vår sekreterare Eivy Johansson deltagit i SeniorNet Swedens klubbkonferens på Lidingö den 14-15 januari. 32 representanter från lika många klubbar hade kommit. Föreningen SeniorNet Sweden hade vid det tillfället 5 200 medlemmar varav 2 000 inte klubbanslutna.

 

•har vi vid SeniorNet Swedens årsmöte den 29 mars representerats av vår sekreterare Eivy Johansson samt ordföranden Lars Söderholm.

•har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten

samt ett antal spontana möten nar frågor och behov av information påkallats.

 

Ekonomi:

Föreningens ekonomi är tillfredsställande med en omslutning på 14567.97 Skr samt ett resultat med -2 619,34 Skr. En del eftersläpande medlemsavgifter för under senaste halvåret förfallna avgifter och medlemsavgifter för nytillkomna medlemmar kommer föreningen först tillhanda under 1: kvartalet 2002.

Hemsida

Föreningen har en egen hemsida som våra två webbmaster Arne Enocsson och Boris Sjö ansvarar för och håller aktuell.

På hemsidan skall all för medlemmarna aktuell information finnas såsom: öppethållande, aktuella kurser, protokoll, aktuella länkar, tipps med mera. På hemsidan finns också adresser till värdar, kursledare m.fl.

Förslag till hemsidan mottages med tacksamhet av ovanstående webbmaster.

Hemsidans adress är nu www.seniornetnorrkoping.com

Sammanfattning.

Det gångna verksamhetsåret har varit mycket positivt med ett 20-tal mycket aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp dagordningen.

Under året har tillkommit en del nya värdar och kursledare vilket är glädjande och nödvändigt för föreningens fortbestående.

Att vara värd och eller kursledare är mycket tillfredsställande, våra medlemmar är mycket aktiva, trevliga och intresserade av den nya Informationstekniken.

SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2001 avslutades i december med julbord för alla de aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang engagerat sig som värdar, cirkelledare samt i styrelsearbetet.

Alla aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare samt övriga medlemmar, ingen nämnd och ingen glömd skall ha ett stort tack för årets medverkan och insatser.

Norrköping 2001 12 31 SeniorNETnorrköping