Årsredogörelse 2002

Årsredogörelse för SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2002.

 Efter ytterligare ett framgångsrikt år har vi nu påbörjat vårt femte verksamhetsår. 

Under det gångna året har ÖppetHus, måndag –  fredag, varit välbesökt av medlemmar   som fått assistans av våra duktiga värdar med träning i kunskaper de inhämtat på våra kurser. Under sommarmånaderna maj, juni, juli och augusti har öppet hus begränsats till endast tisdagar och torsdagar.

Föreningen har ordnat  kurser i Pröva På, World 1, World 2, Excel samt  Internt Surfa och Mejla, samt ytterliga i några ämnen. Totalt har  ca 280 medlemmar fått utbildning i grundläggande datakunskaper under det gångna året.

Närmare 3000 besök är noterade i vår gästbok.

Vid årsskiftet 2002/2003 var vi drygt 250 medlemmar i vår förening.

Kursverksamheten har i sin helhet administrerats tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

SeniorSurfdagen den 15 oktober deltog i stort sett alla våra värdar/handledare på samtliga bibliotek i Norrköping, Åby, Söderköping samt Kimsta. Surfdagen uppmärksammades dock dåligt av våra lokala media. Precis som föregående år blev huvudbiblioteket i Norrköping dåligt besökt. Under ”Surfdagen” hade vi besök av Sveriges Radio Östergötland som gjorde en intervju. SEB-banken deltog hela ”Surfdagen” på biblioteket i Eneby samt lokala skattemyndigheten på huvudbiblioteket.

 

 Under året:

-har lokalen sponsrats av fastighetsägaren Ateneum. Utan denna sponsring av  Ateneum skulle vår verksamhet ha svårt att fungera. Styrelsen och våra medlemmar är därför mycket tacksamma för denna välvillighet.

- har Bredbandsabonnemang samt internetuppkoppling sponsrats av  Dotcom Solutions AB. Tack!

-har flera av våra medlemmar hållit löpande service på vår utrustning – ett stort tack.

-har en ny mobiltelefon för inkommande samtal samt nödvändiga utgående samtal och en ny laserskrivare köpts.

-har vi haft besök den 19 april av Matias Ottosson, Norrköpings finanskommunalråd som fick information om vår verksamhet. Besöket uppmärksammades av tidningen Folkbladet.

-har vi deltagit i SeniorNet, Swedens årsmöte

som den 15 april representerats av vår sekreterare Eivy Johansson, ordföranden Lars Söderholm, Åke Stävell samt Ingvar Sigfridson.

-deltog vi i SeniorNet Swedens extra årsmöte den 26 november med Eivy Johansson, Lars Söderholm,  Åke Stävell samt Arne Enocsson.

-har styrelsen haft nio protokollförda styrelsemöten

samt  fyra planeringsmöten med värdar och kursledare.

-har ett extra årsmöte genomförts den 9 december då nya stadgar antogs som innebär att vi inte längre är automatiskt är anslutna till SeniorNet Sweden samt att vi själva administrerar medlemsavgiften.

 

 Ekonomi:

Föreningens ekonomi är god med en omslutning på 100 961 (95 612) Skr samt ett resultat på 72 953 (24 351) Skr. Det goda resultatet beror på ett bra avtal med Studieförbundet Vuxenskolan samt mindre investeringar under 2002.

Från Seniornet Sweden har vi fått återbetalning av medlemsavgifter på 21000 kr. Åter­betalningarna kommer in halvåret efter det att medlemmen betalt sin avgift, detta betyder att det blir en eftersläpning och medlems­avgifter som betalats under andra  halvåret 2002 återbetalas från SeniorNet Sweden först under första kvartalet 2003.

 

Hemsida.

Föreningen har under hösten fått en ny hemsida som utförts av en webbgrupp med  Arne Enocsson, Göran Abrahamsson, Georg Speer samt Boris Sjö som webbmaster och sammankallande.

Hemsidan innehåller numera medlemsförteckning, diskussions sida, protokoll m.m. som endast är tillgänglig för medlemmar med lösenord.

 

Det gångna verksamhetsåret har varit mycket positivt med ett 20-tal mycket aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen.

Under året har tillkommit en del nya värdar och kursledare vilket är glädjande och nödvändigt för föreningens fortbestående.

Att vara värd och eller kursledare är mycket tillfredsställande, då våra medlemmar är mycket aktiva, trevliga och intresserade av den nya  InformationsTekniken.

 

SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2002 avslutades i december med julbord för alla de aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang engagerat sig som värdar, cirkelledare samt i styrelsearbetet.

 

Pronovas ledning, kansli och vaktmästare uppmärksammades med en chokladask.

Samtliga värdar och kursledare presenterades till jul med en blomma.

 

Alla aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare samt övriga medlemmar ingen nämnd och ingen glömd skall ha ett stort tack för årets medverkan och insatser!

 

Norrköping 2002 12 31
Lars Söderholm
Ordförande