Årsberättelse 2004

Årsredogörelse för SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2004.

Efter ytterligare ett 6:e framgångsrikt år har vi nu påbörjat vårt 7:e verksamhetsår. 
Under det gångna året har öppethus måndag –  torsdag som vanligt varit välbesökt av medlemmar som fått assistans av våra duktiga värdar med träning i kunskaper de inhämtat på våra kurser.

Kurser har hållits i Pröva På, World 1, World 2, Internet, Surfa och Mejla, Excel, Digital bild, PowerPoint samt ytterliga ett antal temadagar. Från ca 350 föregående år har medlemsantalet ökat till ca 440 varav flertalet fått grundläggande datakunskaper under det gångna året. Under sommarmånaderna maj, juni och augusti har öppet hus begränsats till endast tisdagar och torsdagar samt juli varit stängt. Under hösten har öppet hus under fredagar ersatts med Temadagar och extra aktuella kurser.

Drygt 3 500 besök är noterade i vår gästbok. (föregående år ca 2 000)

Kursverksamheten har i sin helhet administrerats i god samverkan med SV, Studieförbundet Vuxenskolan.

Under våren 2004 informerades Södermanlands och Östergötlands Lärarförbund om vår verksamhet för 55+ medborgare av vår ordförande. Oktober månad fick Äldreomsorgen i Norrköping motsvarande information av vår sekreterare och ordförande.

Under året:
 -har lokalen sponsrats av fastighetsägaren Ateneum. Utan denna sponsring av  Ateneum skulle vår verksamhet inte fungerat. Styrelsen och våra medlemmar är därför mycket tacksamma för denna välvillighet. Från och med 2005 har ett förmånligt hyresavtal träffats med hyresvärden för tre (3) år tom. 2007.

 Abonnemang samt Internet uppkoppling sponsras av Dotcom Solutions AB.

 - har vi ännu en gång sponsrats av Microsoft med såväl en större summa pengar samt nya och aktuella program till samtliga våra datorer.

-har flera av våra medlemmar hållit löpande service på vår utrustning – ett stort tack.

-har vi med sponsrade samt egna medel
inköpt och bytt ut en del nya datorer och uppgraderat övriga så att de motsvarat de nya XP- programmen vi fått av Microsoft. Vid årsskiftet hade vi 11 stationära datorer och projektor samt ytterligare 10 begagnade, bärbara datorer och ytterligare en projektor. De senast anskaffade datorer har givit oss möjlighet att öka kursverksamheten i andra lokaler som Studieförbundet välvilligt ställt till vårt förfogande.

-har styrelsen haft sju (7) protokollförda styrelsemöten

samt fyra planeringsmöten med värdar och kursledare. Dessutom har ett flertal av våra aktiva kursledare och värdar deltagit i ett flertal arbetsmöten.

Föreningens ekonomi är mycket tillfredsställande med en omslutning på drygt 220 000 Skr samt med fonderade medel för kommande utgifter. Vår datautrustning är tack vare våra sponsorer väl uppdaterad.

 Hemsida.
Föreningens hemsida har under året hållits aktuell av en webbgrupp med  Arne Enocsson och Boris Sjö som ansvarar löpande för uppdatering av hemsidan.

Hoppas att våra medlemmar blir mer aktiva på hemsidan.

Sammanfattning.
Det gångna verksamhetsåret har varit mycket positivt med ett antal aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen. Fler värdar och handledare vid våra kurser vore önskvärt. Att vara värd och eller kursledare är mycket tillfredsställande, då våra medlemmar är mycket aktiva, trevliga och intresserade av den nya  InformationsTekniken.

SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2004 avslutades i december med jultallrik för alla de aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang engagerat sig som värdar, cirkelledare samt i styrelsearbetet. Alla dessa har fått fritt medlemskap som ersättning för nedlagt arbete.

Alla aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare samt övriga medlemmar ingen nämnd och ingen glömd skall ha ett stort tack för årets medverkan och insatser.

Norrköping 200412 31

SeniorNet Norrköping

Lars Söderholm / Ordförande