Årsberättelse 2009

 

SeniorNet Norrköpings verksamhet 2009.

2000-talets första decennium är avslutat.

Fortfarande står 2 miljoner svenskar utan dator och/eller uppkoppling till Internet. Av dessa är 1 100 000 pensionärer allt enligt Sveriges Radio Östergötland, presenterat i ett morgonprogram under vecka 17.

Under våra tolv (12) verksamhetsår har vår förening medverkat till att nästan 1 700 av Norrköpings medborgare fått grundläggande utbildning i att använda datorn för att söka intressant information på Internet och kommunicera med nära och kära jorden runt.

SeniorNet Norrköping är därför väl rustad att möta det påbörjade decenniet när 40-, 50- och 60-talisterna avslutar sina aktiva arbetsliv, blir pensionärer och behöver komplettera sina datakunskaper med IT och annan social kommunikation på nätet.

Under 2009 har föreningen haft besök av 4588 (frg. år 5233) medlemmar i trivsam social gemenskap.

Antalet genomförda kurser/cirklar har under året varit 47 (frg. år 56) med totalt 480 (frg. 627) deltagare.   

Minskningen av besök och kurser/deltagare beror i huvudsak på att vi 2008 flyttade in i större lokaler, vilka gav plats för fler besök och kurser. Under 2009 har vi dessutom haft brist på nya kurs- och handledare. Vi hoppas att vi under det påbörjade verksamhetsåret kan knyta fler kurs- och handledare till oss. Som kurs- och handledare följer vissa förmåner. Dessutom ger det en egen vidare utbildning samt angenäma sociala kontakter med våra vetgiriga kursdeltagare.

Vid årsskiftet hade SeniorNet i Norrköping 628 (616 förra året) registrerade gamla och nytillkomna medlemmar.  

Under vecka 42, 12-16 okt. deltog vi i Östergötlands Stadsbiblioteks Internet- och dataaktivitet. Med bildspel tog vi emot intresserade biblioteksbesökare och presenterade SeniorNets verksamhet.  

Vår förening uppmärksammades av tre universitetsstuderanden som gjorde en konstnärlig dokumentärfilm om äldres datavanor och tankar kring den nya tekniken. Avsikten är att filmen skall presenteras under vårterminen för oss och ev. på Lilla Teatern i Norrköping. 

Under vissa månader har vi till alla medlemmar med e-post adresser sänt ut ett aktuellt nyhetsmail med data- tips och intressanta länkar på Internet.  

Våra aktiva medlemmar, som fungerat som ÖppetHus-värdar, kursledare, handledare och alla andra funktioner i föreningen har deltagit i en kurskonferens innan höststarten. Som avslutning av året anordnades julbord för samtliga.  

Kursverksamheten har i sin helhet administrerats i mycket god samverkan med SV, Studieförbundet Vuxenskolan. SV sköter rutiner med kallelse, kursavgifter etc.

Hänt under året.
 
Teknik och utrustning:

-          Den större lokalens stationära datorer har löpande underhållits och uppdaterats.

-          Tidigare äldre ”ledar-” datorer samt medlemsdatorer har utbytts och ersatts med fyra nya samt fyra 22 tums bildskärmar samt 12 nya tangentbord.

-          Vi har inköpt två ArkivDigital släktforsknings program sant fyra Adobe Photoshop-program.

-          Tre av våra äldre datorer har i slutet av året gått sönder och kommer under det kommande året att ersättas med nya.

 

Sponsorer:

-          Vår sponsor Microsoft har under året inte kontaktats för uppdatering av ny programvara, utan vi avvaktar till hösten 2010 när programutbudet har ”stabiliserats”.


Kursverksamheten:

-          Kurser har bedrivits i båda lokalerna med två kursomgångar per termin måndag-torsdag 13.00–15.30 samt 16.00–18.30.

-          Ett antal tema kurser/cirklar har hållits på fredagar.

 

Styrelsen:

-          har haft åtta (8) styrelsemöten, där såväl ordinarie ledamöter som suppleanter och kursansvariga deltagit med stort engagemang.

 

Ekonomi:

-          Föreningens ekonomi är tillfredsställande. Resultat och Balansräkning finns tillgänglig i vår föreningslokal efter redovisning och godkännande av årsmötet.

 

Hemsida:

-          Föreningens hemsida har under året hållits aktuell av en webbgrupp som ansvarar löpande för uppdatering av hemsidan.

-          Under året har vi fortsatt den populära fototävlan för våra medlemmar.
Pris bästa foto sätts in som bild på skrivbordet i våra datorer.

 

Sammanfattning:

Det gångna verksamhetsåret har som vanligt varit mycket positivt med drygt ett 50-tal aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen.

I augusti månad anordnade vi en utbildnings- och startupp konferens för våra aktiva värdar och kursledare med ett 25 tal deltagare.

SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2009 avslutades i december med julbord för alla de aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang agerat som värdar, cirkelledare samt i styrelsearbetet. Alla dessa aktiva har dessutom fått fritt medlemskap samt fritt deltagande i våra kurser som ersättning för nedlagt arbete. 

Bortser vi från toppåret 2008 så är det för både medlemsantal, kurser och kursdeltagare en tillfredsställande positiv framtid för SeniorNet Norrköping med stigande kurvor sedan starten 1998 för 12 år sedan. 

Styrelsemedlemmar, värdar, kursledare och handledare samt övriga medlemmar
 - ingen nämnd och ingen glömd -
skall ha ett hjärtligt stort tack för årets medverkan och stora insatser.

Norrköping 2009-12-31 SeniorNet Norrköping

Lars Söderholm/Ordförande