SeniorNet Norrköping

Årsredogörelse 2011

I rapporten ”Svenskarna och Internet” 2011 finns mycket intressant för oss i SeniorNet att ta till oss

inför föreningens framtida utveckling. Här ett exempel om vad som hänt det gångna året:

”Intresset för de sociala nätverken har också spritt sig till de äldre. Här har det skett stora förändringar under det senaste året. Bland de äldre Internetanvändarna är idag hälften i åldern 55-65 år med i ett socialt nätverk och var tredje (36 %) av de yngre pensionärer som använder Internet. Ser vi inte bara till de som använder Internet utan till den äldre befolkningen som helhet sjunker siffrorna ihop. Det gäller särskilt bland de äldsta. Inte mycket har hänt hos de som är äldre än 75 år. Däremot är var fjärde (25 %) av de yngre pensionärerna (66-75 år) ute på de sociala nätverken, vilket är en stor förändring.”

 

Våra nuvarande yngre medlemmar och kommande 40-, 50- och 60- talisterna kräver att vi anpassar vår verksamhet till den allt snabbare utvecklingen.
Nytt när vi startar upp vårt 14-de verksamhetsår är att vi bytt ut alla våra bärbara datorer till nya anpassade till mer krävande programvara.
Utbildningsprogrammen kommer successivt att efter medlemmarnas önskemål och kommande nyheter kompletteras med: sociala media, utbildning på ”smarta” mobiltelefoner, surfplattor, Facebook, Skype, bloggar m.m.

Våra nuvarande duktiga och förhoppningsvis nytillkommande funktionärer är garanter för att tillvarata och förmedla snabbt accelererande IT-nyheter.

 

SeniorNet Norrköpings verksamhet 2011.

 ·        Under 2011 har föreningen haft besök av 4159 (frg. 4656 år) medlemmar på kurser och Öppet hus i trivsam social gemenskap.

·        Antalet genomförda kurser/cirklar har under året varit 39 (frg. år 46) med totalt 441 (frg. 450) deltagare.

 ·        Vid årsskiftet hade SeniorNet i Norrköping 611 (frg. 622) registrerade gamla och nytillkomna medlemmar. Vi har haft ett välkomstmöte i mars i år.

·        Helgen den 27-28 augusti deltog vi i Louis De Geer på Släktforskardagarna 2011. Under dagarna kom det drygt 4 100 besökare, vår monter var i anslutning till Släktforskarnas ”Släktsök” för att fånga upp släktforskare med datautbildningsbehov som nya medlemmar till vår förening.

·        Fredagen den 23 september var samtliga funktionärer inbjudna till biografen Cnema

Visning av filmen “Norrköping på film” Besök på utställningen VisualiseringscenterC efter filmen.

Lunch i Visualiseringscentrets matsal. Ett 30-tal funktionärer deltog.

 ·        Fredagen den 14 oktober hade föreningen sin ”Framtidskonferens” på Getå Hotell för våra funktionärer. Konferensen leddes av Erika Olsson från Studieförbundet Vuxenskolan med 32 deltagare. Efter konferensen fick vi en bra detaljerad sammanfattning av de mycket engagerade deltagarnas insatser av förslag och idéer för föreningens framtida verksamhet.

·        Vid ett något tillfälle har vi till alla medlemmar med e-post adresser sänt ut ett aktuellt nyhetsmail med data- tips och intressanta länkar på Internet. (Bör vi nog bli lite bättre på)
Kursverksamheten har i sin helhet administrerats i mycket god samverkan med SV, Studieförbundet Vuxenskolan. SV sköter rutiner med kallelse, kursavgifter etc.

Hänt under året.
 

Teknik och utrustning:

-          Den större lokalens stationära datorer har löpande underhållits och uppdaterats.

-          Under december månad inför vårterminen 2012 har samtliga bärbara datorer utbytts i den lilla lokalen.
Alla våra datorer i båda lokalerna har nu samma program och Windows 7 som operativprogram.

 Sponsorer:

-          Vår sponsor Microsoft, genom företaget Soup Tech har under året inte utnyttjats för ny programvara.

 

Kursverksamheten:

-          Kurser har bedrivits i båda lokalerna med två kursomgångar per termin måndag-torsdag 13.00–15.30 samt 16.00–18.30.

-          Ett antal tema kurser/cirklar har hållits på fredagar.

-          Utbildningsgruppen har fortlöpande även i år effektiviserat kursadministrationen på ett mycket tillfredsställande sätt.

 

Styrelsen:

-          har haft sex (6) styrelsemöten, där såväl ordinarie ledamöter som suppleanter och adjungerade ansvariga deltagit med stort engagemang.

 

Ekonomi:

-          Föreningens ekonomi är tillfredsställande. Resultat och Balansräkning finns tillgänglig i vår föreningslokal efter redovisning och godkännande av årsmötet.

 

Hemsida:

-          Föreningens hemsida har under året hållits aktuell av en webbgrupp som ansvarar löpande för uppdatering av hemsidan.

-          Startsidan uppdateras nu med regelbundet med aktuell information för medlemmarna.

-          Under året har vi fortsatt den populära fototävlan för våra medlemmar.
Pris bästa foto sätts in som bild på skrivbordet i våra datorer.

 

Sammanfattning:

Det gångna verksamhetsåret har som vanligt varit mycket positivt med drygt ett 50-tal aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen.
Under höstterminen har kursanmälningarna haft en nedåtgående volym som vi nu under kommande vårtermin kommer att med idéer från Getå-konferensen bearbeta.

Alla aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang agerat som värdar, cirkelledare samt i styrelsearbetet, har fått fritt medlemskap samt fritt deltagande i våra kurser som ersättning för nedlagt arbete. Dessa förmåner tillkommer också vår hedersmedlem Ingvar Sigfridson.

Lars-Erik Dahlman som var initiativtagare till SeniorNets tillkomst avled i augusti månad, vid begravningen deltog Lars Söderholm, Eivy Johansson samt Björn Malmqvist.

 

Styrelsemedlemmar, värdar, kursledare och handledare, funktionärer samt övriga medlemmar
 - ingen nämnd och ingen glömd -
skall ha ett hjärtligt stort tack för årets medverkan och stora insatser.

 

Norrköping 2011-12-15

SeniorNet Norrköping

 

Lars Söderholm/Ordförande