VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

SeniorNet Norrköping

 

                       Verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31

 

 

Styrelsen

Bengt Liljestrand                ordförande

Nils-Gunnar Nilsson            vice ordförande

Björn Malmström               kassör

Krister Andersson               vice kassör

Kerstin Svensson                 sekreterare                                               

Bengt Anzén                       ledamot

Bengt Paulinger                  ledamot

Marianne Carlsson             suppleant

Inga-Maj Lundmark            suppleant

 

Revisorer

Inger Gustavsson                ordinarie

Alf Käcker                           suppleant

 

Valberedning

Vakant

 

Historik

År 1998 startade SeniorNet Norrköping med ett 30-tal medlemmar, i lånade lokaler, med fyra datorer där kursledaren satt vid tangentbordet runt vilka medlemmar samlade sig och fick sin första inblick i datorns och Internets framtid.

År 2008 flyttade föreningen in i de nya lokalerna med två separata lokaler med 8 respektive 15 elevdatorer. Flera nya kursledare och medhjälpare kom till.

Vid årsskiftet 2008–2009 hade SeniorNet i Norrköping 616 registrerade medlemmar.

Under de senaste åren har vi sett en negativ trend med sjunkande antal medlemmar och kursdeltagare, positivt har varit att antalet besökande i föreningslokalen har ökat under 2016.

 

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året haft elva (11) protokollförda sammanträden.

Extra möten har vid ett par tillfällen hållits där ekonomi och budget behandlats.

Kursledarträffar och värdmöten har arrangerats.

 

Rutiner

Skriftliga rutiner för innehav av nycklar och arbetsuppgifter för värdar har upprättats.

Nya rutiner för besöksregistrering har införts. 

       

Medlemmar

Vid årets början hade föreningen 458 registrerade medlemmar, och vid årets slut 357. En minskning med 101 medlemmar.

Föreningslokalen har under verksamhetsåret besökts av 4602 medlemmar i samband med kursverksamhet och Öppet Hus att jämföras med 2179 under 2015, en ökning med 2423 besök.

Styrelsen vill framföra ett stort och varmt tack till Bengt Ericsson som bidragit till det ökade

besöksantalet genom sina mycket populära föreläsningar.

 

Samarbetspartner

Samverkan har under året bedrivits med SeniorUniversitetet i Norrköping, Studieförbundet Vuxenskolan, SPF Seniorerna S:t Olof Norrköping

 

Kursverksamheten

Inför höststarten togs kravet på medlemskap i SeniorNet bort om man endast önskade delta i någon av våra kurser. Ändrade avgifter för kurser, föreläsningar och endagskurser infördes.

Första gången som gäst vid någon av våra föreläsningar blev gratis.

 

Kurserna har arrangerats i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Två kursomgångar per termin har genomförts, omfattande 5x3 lektionstimmar, och 3x3 lektionstimmar, måndag-torsdag 13:30-16:00.

Kurser har erbjudits i grundläggande datorutbildning steg 1,2 och 3. Intresset har också varit stort att lära mera om pekplattor och ”smarta telefoner”.                                                         Ett antal Endagskurser och Återträffar omfattande 1x3 lektionstimmar, torsdagar 13:30-16:00 samt Föreläsningar 30 min under Öppet Hus, måndag och tisdag 10:00-10:30 har genomförts.                                                                                    

Våra föreläsningar under Öppet Hus har varit välbesökta och flera har följds upp med Endagskurser.

 

Kurser, endagskurser och föreläsningar under året:

Antal kurser 17, antal deltagare 71

Antal endagskurser 16, antal deltagare 124

Antal föreläsningar 54, antal deltagare 677.

 

Generellt kan nämnas att efterfrågan på Internet och e-post har minskat medan efterfrågan

på kurser med surfplattor och smarta telefoner samt grundläggande datorutbildning har ökat.

 

Informationsmöten

Inbjudan till PRO föreningar och andra föreningar har skickats.

PRO Kvillinge och SPF pensionärerna S:t Olof Norrköping har varit på besök och fått information om vår verksamhet och kursutbud. Vi bjöd på kaffe och kaka.

Flera passade på att bli medlemmar och anmäla sig till kurser.

 

Support

Under Öppet Hus måndag-onsdag finns som extra service tillgång till support, personer med stor datakunskap som hjälper medlemmarna med sina dataproblem.

  

Datorer

Föreningen har i dag tillgång till tjugoen (21) datorer, tretton (13) stationära och åtta (8) bärbara.                                                                                                                                                    Som Operativsystemen har vi tillgång till Windows 10, Windows 8, Windows 7.                                                                                                                                                              Alla datorerna har samma dataprogram Microsoft Office 2013.

Många av våra medlemmar tar med egna bärbara datorer och pekplattor.

Gästnätverk finns för medlemmar och tillfälligt besökande.

 

eMedborgarveckan

Tisdagen den 4 oktober deltog SeniorNet under eMedborgarveckan på Norrköpings Stadsbibliotek. Verksamheten presenterades för intresserade biblioteksbesökare och några nya medlemmar anslöts.                                                                                                                Broschyr om SeniorNet finns nu att tillgå på biblioteket.

 

Utskick

Information om kurser, föreläsningar och endagskurser har meddelats medlemmarna via e-post en gång per vecka.

 

Annonsering

Har skett via Norrköpings Tidningar och Folkbladet angående information om Öppet Hus, kurser, föreläsningar vid ett flertal tillfällen.

 

Noterat

Under rubriken ”Noterat” i NT har vi på ett kortfattat sätt beskrivit och sammanfattat nyheter som hänt i SeniorNet.

 

Hemsida    www.seniorit.se

Vår hemsida står under ständig utveckling och uppdateras regelbundet med aktuell information för medlemmarna.

Kursutbudet, föreläsningar, endagskurser och återträffar har presenterats på hemsidan där man också kunnat anmäla sig för deltagande.

Under fliken ”Lokalbokning” tydliggörs vilken lokal som är bokad/ledig, datum, tid och plats för kurser och föreläsningar, namn på kursledare, handledare, värdar och support

 

Facebook   Facebook.com/senioritNorrk

I slutet av året har en Facebook-sida startats.

Information om vår Facebook-sida delgavs våra medlemmar via hemsidan och massutskick.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi är tillfredsställande och presenteras i samband med

kassörens redovisning för årsmötet.

Den ekonomiska situationen framgår av balans- och resultaträkningen.

 

Ansökan om bidrag

Ansökan om ekonomiskt bidrag har skickats in till Oskar och Maria Ekmans Donationsfond och Kungliga Patriotiska Sällskapets understödsfond där SeniorNet ej beviljats bidrag till sökta ändamål.

Ansökan har också skickats till Lars Stjernkvist, Norrköpings Kommun där vi trots påminnelse ej fått något svar.

  

Kulturbidrag har beviljats av Studieförbundet Vuxenskolan för föreläsningar och endagskurser.

 

Vår- och Julavslutning.

Den 25 maj var alla funktionärer inbjudna till våravslutning på Färgargården.                      Vädret var kallt och grått men humöret var på topp. Vi njöt av rhododendronprakten, tampades med kluriga frågor på tipspromenaden och som belöning bjöds på kaffe och ostfralla samt prisutdelning.

 

Den 15 december var det dags för julavslutning.

Kvällen inleddes med dragspelsmusik, mingel, glögg och pepparkaka,

Lite senare bjöds på julgröt, skinksmörgås, kaffe och god paj.

När alla var mätta och belåtna blev det dags för tipspromenad med

många finurliga frågor. Fem vinster delades ut.

Det var en mycket trevlig julavslutning fylld av prat, skratt och God Jul-önskningar.

 

Slutord

 

Styrelsen SeniorNet vill rikta ett STORT och VARMT TACK till alla våra värdar, kursledare, handledare, föreläsare och funktionärer för en fantastisk insats och ett stort engagemang under 2016. Utan dessa ”eldsjälar”, som ställer upp helt ideellt, skulle vår förening inte fungera.

 

Det är styrelsens förhoppning att ännu flera medlemmar engagerar sig i föreningens verksamhet, som kursledare, handledare, föreläsare, värdar m.m.

 

Norrköping 2017-02-16

 

 

_________________________                         _________________________

Bengt Liljestrand                                                       Björn Malmström

Ordförande                                                                Kassör

 

________________________                           __________________________

Nils-Gunnar Nilsson                                                  Krister Andersson         

Vice ordförande                                                        Vice kassör

 

 

__________________________                      ___________________________

Kerstin Svensson                                                       Bengt Anzén

Sekreterare                                                                 Ledamot

 

 

_________________________

Bengt Paulinger

Ledamot