VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

SeniorNet Norrköping

 

                        Verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31

 

 

Styrelsen

Bengt Liljestrand                ordförande

Nils-Gunnar Nilsson            vice ordförande

Björn Malmström               kassör

Krister Andersson               vice kassör

Kerstin Svensson                 sekreterare                                               

Bengt Anzén                       ledamot

Bengt Paulinger                  ledamot

 

Marianne Carlsson             suppleant

Inga-Maj Lundmark            suppleant

 

Revisorer

Inger Gustavsson                ordinarie

Ulf Nersing                         ordinarie

Alf Käcker                           suppleant

 

Valberedning

Lars Söderholm                  sammankallande

Bengt Ericsson

Birgit Bjärbo

 

Historik

SeniorNet bildades 1986 i USA och har sitt ursprung ur ett forskningsprojekt av Markle Stiftelsen. Till Sverige kom föreningen 1997.

År 1998 startade SeniorNet Norrköping och hade sitt första protokollförda styrelsesammanträde den 16 april med 9 medlemmar. I slutet av året var medlemsantalet ca. 30 st. Verksamheten bedrevs i lånade lokaler, med fyra datorer där kursledaren satt vid tangentbordet runt vilka medlemmar samlade sig och fick sin första inblick i datorns och Internets framtid.

År 2008 flyttade föreningen in i de nya lokalerna med två separata lokaler med 8 respektive 15 elevdatorer. Flera nya kursledare och medhjälpare kom till.

Kursverksamheten nådde toppen 2008 med 627 deltagare i 57 kurser.

Vid årsskiftet 2008–2009 fanns 616 registrerade medlemmar.

Under de senaste åren har vi sett en negativ trend med sjunkande antal medlemmar, dock kan man se en liten ökning de tre sista åren, mycket positivt har varit att antalet deltagare i våra kurser och föreläsningar har ökat under 2017.

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året haft tolv (12) protokollförda sammanträden.

Extra möten har vid ett par tillfällen hållits där ekonomi och budget behandlats.

 

Medlemmar

Registrerade medlemmar vid årets slut var 384 st. att jämföras med 357 st. vid årets slut 2016.

Föreningslokalen har under verksamhetsåret besökts av 3041 medlemmar i samband med kursverksamhet och Öppet Hus att jämföras med 2586 under 2016, en ökning med 455 besökande.

 

Samarbetspartner

Samverkan har under året bedrivits med SeniorUniversitetet i Norrköping, Studieförbundet Vuxenskolan, SPF Seniorerna S:t Olof Norrköping

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi är tillfredsställande och presenteras i samband med

kassörens redovisning för årsmötet.

Den ekonomiska situationen framgår av balans- och resultaträkningen.

 

Kortbetalning.

Kortbetalning via iZettle kortsystem har införts i samband med höstens kursstat.

Systemet är anslutet till en Android Surfplatta.

Manual med tydliga instruktioner för hantering av kortsystemet har utarbetats och alla

styrelsemedlemmar, kursledare, handledare och värdar har fått utbildning.

Införandet av iZettle kortsystem har utfallit väl, nästan alla våra medlemmar betalar nu med kort. Möjligheten till kontantbetalning finns fortfarande i undantagsfall och skall registreras i kortläsaren.

 

Beviljade anslag

Sparbanksstiftelsen Alfa har i samråd med Swedbank beviljat bidrag till förnyelse av IT-utrustning

 

Föreningens ansökan om bidrag från stiftelsen Norrköpings bästa, Norrköpings Kommun, har beviljats för inköp av datorer och skrivare för kursverksamheten.

 

Kulturbidrag har beviljats av Studieförbundet Vuxenskolan för föreläsningar och endagskurser.

 

Sökta bidrag

Pensionärsorganisationer i Norrköpings Kommun kan fr.o.m. 2018 söka bidrag från kultur-och fritidsnämnden för sin verksamhet.

”Ansökan för medlemsbidrag till pensionärsorganisationer” är skickad till Norrköpings Kommun den 1 november 2017.

 

Sponsring

Bilfirmorna Rejmes Bil AB samt Zetterblom Bil AB har fått förfrågan om intresset att sponsra föreningen. Båda firmorna valde att avstå från erbjudande

 

Kursverksamheten

Kravet på medlemskap i SeniorNet är borttaget om man endast önskar delta i någon av våra kurser. Första gången som gäst vid någon av våra föreläsningar gratis.

Kurserna har arrangerats i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Två kursomgångar per termin har genomförts, omfattande 5x3 lektionstimmar, och 3x3 lektionstimmar, måndag-torsdag klockan 13:00-15:30

Kurser har erbjudits i grundläggande datorutbildning steg 1,2 och 3. Intresset har också varit stort att lära mera om pekplattor och ”smarta telefoner”.                                                         Ett antal Endagskurser och Återträffar omfattande 1x3 lektionstimmar, torsdagar klockan 13:00-15:30 samt Föreläsningar 30 min under Öppet Hus, måndag och tisdag klockan 10:00-10:30 har genomförts.                                                                                                                   

Våra föreläsningar under Öppet Hus har varit välbesökta och flera har följds upp med Endagskurser.

 

Kurser, endagskurser och föreläsningar under året:

Antal kurser 26 antal deltagare 211                  jfr. 2016 ant. kurser 17, ant. deltag. 71

Antal endagskurser 29 antal deltagare 213     jfr. 2016 ant. endagskurser 16, ant. deltag. 124

Antal föreläsningar 69 antal deltagare 1044   jfr. 2016 ant. föreläsningar 54 ant. deltag. 677

 

Generellt kan nämnas att efterfrågan på Internet och e-post har minskat medan efterfrågan

på kurser med surfplattor och smarta telefoner samt grundläggande datorutbildning har ökat.

 

Medier

Mats Willner, chefredaktör Norrköpings Tidningar, besökte SeniorNet Norrköping måndag den 27 februari. Ett stort reportage om vår verksamhet kunde efter några dagar läsas i tidningen.

 

Tisdag den 17 oktober hade vi besök av Göran Bergort, kontorschef och Christian Zonneveld, digital ambassadör från Swedbank Norrköping. Vid besöket överlämnades en symbolisk check från Alfastiftelsen till föreningen.

En uppskattad föreläsning hölls om bankens digitala tjänster, hur man skaffar ett Mobilt BankID och vad det kan användas till, hur man arbetar med bankdosan och internetbanken.

I Norrköpings Tidningar kunde man sedan läsa om besöket under rubriken ”Bidrag till teknisk utveckling”.

 

Informationsmöten

Get Online Week

Fredagen den 31 mars deltog SeniorNet Norrköping i Get Online Week på Norrköpings Stadsbibliotek. Verksamheten presenterades då för en lite intresserad skara.

 

Minimässa på Pronova

Tisdagen den 23 maj bjöd Norrköping Science Park och Klövern in till minimässa på Pronova för alla företag som var verksamma i huset. Vi fick tillfälle att presentera vår verksamhet samtidigt som vi fick en inblick i vilka företag som finns i huset.

 

ICA-Maxi

Tisdagen den 12 september fanns vi på ICA Maxi.

En rolig dag då vi träffade många trevliga människor men intresset att bli medlem i SeniorNet var inte så stort.

 

Smartoteket Norrköping

Torsdagen den 28 september var vi inbjudna till Smartoteket Norrköping.

Diskussion fördes om möjligheten att ”skräddarsy” kurser som skulle passa deras verksamhet.

 

SPF Seniorerna Söder

Tisdagen den 31 oktober besökte vi SPF Seniorerna Söder. Mötet var välbesökt och många visade sitt intresse för vårt kursutbud.

 

Support

Under Öppet Hus måndag-onsdag finns som extra servicetillgång support, personer med stor datakunskap som hjälper medlemmarna med deras dataproblem.

 

Teknik

Under året har inhandlats 10 (tio) datorer, 10 (tio) tangentbord, 1 (en) laserskrivare, 1 (en) router. Färgskrivaren är utbytt.

Föreningen har i dag tillgång till tjugoen (21) datorer, tretton (13) stationära och åtta (8) bärbara. 

Samtliga datorer har operativsystemet Windows 10 med Microsoft Office 2013 som programvara.                                                                                                                                                

Möjligheten finns nu att skriva ut och skanna meddelande från iPad och iPhone via

Brothers skrivare med Brothers mobila app.

Brothers iPrint & scan gratis app är kompatibel med Apple iOs och Android.

Många av våra medlemmar tar med egna bärbara datorer och pekplattor.

Gästnätverk finns för medlemmar och tillfälligt besökande.

 

Inbrottslarm

Nytt inbrottslarm har installerats i föreningslokalen. DUOSEC Alarm AB, larminstallationsföretag, har anlitats för leverans och montage.

Manual med tydliga instruktioner är utformad.

Samtliga medlemmar som innehar nyckel till föreningslokalen har muntligen eller via brev fått information om rutiner och lösenord om larmet utan anledning utöses i lokalen.

                     

Utskick

Information om kurser, föreläsningar och endagskurser har meddelats medlemmarna via e-post en gång per vecka.

 

Annonsering

Har skett via Norrköpings Tidningar och Folkbladet angående information om Öppet Hus, kurser, föreläsningar vid ett flertal tillfällen.

 

Noterat

Under rubriken ”Noterat” i NT har vi på ett kortfattat sätt beskrivit och sammanfattat nyheter som hänt i SeniorNet Norrköping.

 

Hemsida    www.seniorit.se

Vår hemsida står under ständig utveckling och uppdateras regelbundet med aktuell information för medlemmarna.

Kursutbudet, föreläsningar, endagskurser och återträffar har presenterats på hemsidan där man också kunnat anmäla sig för deltagande.

Under fliken ”Lokalbokning” tydliggörs vilken lokal som är bokad/ledig, datum, tid och plats för kurser och föreläsningar, namn på kursledare, handledare, värdar och support

 

Facebook  

I slutet av år 2016 har en Facebook-sida startats.

 

Vår- och Julavslutning.

Den 15 juni var alla funktionärer inbjudna till Pryssgårdens Koloniträdgårdsförening för sedvanlig våravslutning.

Solen sken från en klarblå himmel och dagen inleddes med mingel, dragspels- och gitarrmusik, kort information gavs om höstens kursutbud och tankar inför framtiden. Det bjöds på sill och potatis innan det blev dags för boulespel och rundvandring i det blomstrande koloniområdet.

Tre medlemmar tilldelades ”Föreningens Ros” som tack för värdefullt arbete under våren.

 

Den 14 december var det dags för julavslutning.

Kvällen inleddes med mingel, glögg och pepparkaka,

Lite senare bjöds på julgröt, skinksmörgås, kaffe och tårta.

När alla var mätta och belåtna blev det dags för tipspromenad med

många finurliga frågor. Fem vinster delades ut.

 

Slutord

 

Styrelsen SeniorNet vill rikta ett STORT och VARMT TACK till alla våra värdar, kursledare, handledare, föreläsare och funktionärer för en fantastisk insats och ett stort engagemang under 2017. Utan dessa ”eldsjälar”, som ställer upp helt ideellt, skulle vår förening inte fungera.

 

Det är styrelsens förhoppning att ännu flera medlemmar engagerar sig i föreningens verksamhet, som kursledare, handledare, föreläsare, värdar m.m.

 

 

Norrköping 2018-02-01

 

 

 

_________________________                                     _________________________

Bengt Liljestrand                                                            Björn Malmström

Ordförande                                                                    Kassör

 

 

________________________                                       __________________________

Nils-Gunnar Nilsson                                                       Krister Andersson              

Vice ordförande                                                             Vice kassör

 

 

__________________________                                   ___________________________

Kerstin Svensson                                                             Bengt Anzén

Sekreterare                                                                    Ledamot

 

 

_________________________

Bengt Paulinger

Ledamot