OM OSS

SeniorNet Norrköping är en ideell förening, ideologiskt och politiskt oberoende.

Föreningen ska verka för att personer, 55 år och äldre lär sig att använda datautrustning.
I första hand vänder sig föreningen till personer i Norrköpings Kommun och angränsande kommuner
.

Dataskyddsförordning - GDPR

Hedersmedlemmar

Styrelse, Revisorer och Valberedning 1998 och framåt

Funktionärsträff torsdagen den 28 maj 2016

15 års jubileum år 2013

Funktionärsträffar

Filmen "aktiv "arbetsdag" hos
SeniorNet Norrköping år 2009
Producerat av Anna Häll, Alexander Olheden och Elin Bennet