Vid årsmötet 2006-03-03 utsågs Lars-Eric Dahlman till vår första hedersmedlem

för hans initiativ och arbete med att grunda föreningen
Historien om bildandet finns att läsa
under
Hur började det? Av Lars-Erik Dahlman

 

 

Vid 10-årsjubileet 2008 utsågs Lars Söderholm till hedersmedlem, han var ordförande i 10 år d.v.s. från föreningens start.

Vid årsmötet 2008 utsågs Ingvar Sigfridsson till hedersmedlem, han var med från föreningens start.

Vid årsmötet 2016 utsågs Arne Enocsson, Bengt Eriksson, Boris Sjö, Eivy Johansson, Georg Speer och Marianne Ljungberg till hedersmedlemmar.

Vid årsmötet 2017 utsågs Marianne Fränding, Owe Svensson och Sonja Övén till hedersmedlemmar.

Vid årsmötet 2018 utsågs Per-Olov Engstrand, Göran Abrahamsson och Nils Abrahamsson till hedersmedlemmar.

Vid 20-årsjubileet 2018 utsågs Bengt Paulinger till hedersmedlem.

Vid årsmötet 2019 utsågs Lars-Gösta Carlsson och Martin Bensner till hedersmedlemmar.