Funktionärer inom SeniorNet Norrköping

Styrelseledamöter, ordinarie
Bengt Anzén
Ordförande
Jan-Erik Törnblom
Vice Ordförande
Kerstin Svensson
Sekreterare
Björn Malmström
Kassör
   
Kenneth Fluor
Vice sekreterare
    Anna Karlsson
Styrelsesuppleanter
 
Anders Levén     Marianne Carlsson

 

Värdar
Krister Andersson
Måndagar
Voula Andersson Måndagar Susanne Lönnqvist
Måndagar
Birgit Bjärbo
Måndagar
 
Kerstin Isaksen
Tisdagar
Inger Gustafsson
Tisdagar
Christina Södling
Tisdagar
 
   
Per-Olov Engstrand
Onsdagar
Nils Abrahamsson
Onsdagar
   
Kursvärdar under minikurser
   
Per-Olov Engstrand Nils Abrahamsson     Martin Bensner
 
Kursledare och kurshandledare
Sonia Övén Marianne Fränding Christina
Södling
Bengt Eriksson Georg Speer
Eivy Johansson Frans Schlyter Krister Andersson
 
Björn Malmström Marianne Ljungberg
Kerstin Svensson Anders Levén Bengt Anzén Lars Bjurman Cajsa Malmström
Eine Wallberg Göran Tränk Arne Enocsson Bengt-Ove Jonsson Lars Söderholm
Göran Abrahamsson Kenneth Fluor Nils Abrahamsson Owe Svensson  Jan-Erik Törnblom
Inger Gustafsson  Birgitta Ehnström Per-Arne Nordlund Patrick Steiber Marianne Carlsson
  Bo Rydén Kerstin Isaksen Voula Andersson Kent Svensson
         

 

Revisorer
Inger Gustafsson
Sammankallande
Ulf Nersing Bo Rydén
suppleant
Valberedning
Inga-Carin Landerö Krister Andersson  
Sammankallande
 
   
Hemside-grupp
Arne
Enocsson
Jan-Erik Törnblom Kerstin
Svensson
Georg Speer Göran Abrahamsson Bengt Liljestrand
Samordnare
 
Utbildningsgrupp Lokalansvariga
Jan-Erik Törnblom
Samordnare
Kerstin
Svensson

 
 
Infogrupp Inköpsansvarig diverse
   Kerstin Svensson
sammankallande

 
Marianne
Karlsson
  Kerstin Isaksen
Teknik
Bengt Liljestrand
Samordnare
Owe Svensson Göran Abrahamsson Arne Enocsson Lars Bjurman Björn Malmström