Funktionärer inom SeniorNet Norrköping

Styrelseledamöter, ordinarie
Bengt Liljestrand
Ordförande
Nils-Gunnar Nilsson
Vice Ordförande
Bengt Anzén Björn Malmström
Kassör
Bengt Paulinger Kerstin Svensson
Sekreterare
  Krister Andersson
Vice kassör
Styrelsesuppleanter
Marianne Carlsson
Vice sekreterare
    Inga-Maj Lundmark
Värdar
Birgit Bjärbo
Måndagar
Marianne Carlsson
Måndagar
Voula Andersson
vik. måndagar
Susanne Lönnqvist
Måndagar
 
Sonia Övén
Tisdagar
Kerstin Isaksen
Tisdagar
  Inger Gustafsson
Tisdagar
 
Per-Olov Engstrand
Onsdagar
Nils Abrahamsson
Onsdagar
  Solveig Jonsson
Onsdagar
Kursvärdar under minikurser
 
Per-Olov Engstrand Nils Abrahamsson     Martin Bensner
 
Kursledare och kurshandledare
Sonia Övén Marianne Fränding Christina
Södling
Bengt Eriksson Georg Speer
Eivy Johansson Frans Schlyter Marianne Ljungberg Björn Malmström Birgitta Sahlqvist
Kerstin Svensson Anders Levén Bengt Anzén Lars Bjurman Cajsa Malmström
Lars Söderholm Göran Tränk Arne Enocsson Bengt Paulinger Owe Svensson
Göran Abrahamsson Kenneth Fluor Nils Abrahamsson Sigge Allerth Jan-Erik Törnblom
Inger Gustafsson  Marianne Carlsson Per-Arne Nordlund Ildiko Ornefalk Lars-Gösta
Carlsson 
Nils G Nilsson Bo Rydén Kerstin Isaksen Patrick Steiber Kent Svensson
         
Revisorer
Inger Gustafsson
Sammankallande
Ulf Nersing Alf Käcker
suppleant
Valberedning
Lars Söderholm Bengt Ericsson Birgit Bjärbo
Sammankallande
 
   
Hemsidegrupp
Arne Enocsson
Samordnare
Boris Sjö Kerstin
Svensson
Georg Speer Göran Abrahamsson Bengt Liljestrand Nils G Nilsson
Utbildningsgrupp Lokalansvariga
Nils Gunnar Nilsson
Samordnare
Marianne Carlsson Sonia Övén
 
Kerstin Isaksen
Infogrupp Inköpsansvariga ICA
   Kerstin Svensson
sammankallande

 
Marianne
Karlsson
Sonia Övén Kerstin Isaksen
Teknik
Bengt Liljestrand
Samordnare
Owe Svensson Göran Abrahamsson Arne Enocsson Björn Malmström
Medlemsregistrering
Sonia Övén
samordnare
Björn Malmström