Funktionärsträffar

Konferens på Grand Hotell i Norrköping, 2012-10-26

Konferens om förnyelse och utveckling, Getå 2011-10-14

Konferens på Birka Paradis 2010-09-25--26

Konferens på Birka Paradis 2009-08-18--19

Mingelafton med glögg i klubblokalen 2013-12-12