Endagskurser 

 

 

 

 

Våra endagskurser och återträffar omfattar 3 lektionstimmar.  
Avgiften för medlemmar 60:- och för gäster 120:- betalas till kursvärd vid ankomst. Kaffe med kaka ingår och serveras i paus.

Frågor kan ställas med e-post till endagskurs@seniorit.se
På samma adress är ni välkomna att lämna förslag på ämnen till endagskurser och kursledare.

Telefon 073-409 89 35 till lokalen under ÖPPET HUS.

Anmälan till endagskurs är viktig och bindande då platserna är begränsade. Ange vilken kurs det gäller!   Anmäl dig snarast!  

Vid lågt intresse kan kurser ställas in och då meddelar vi dig detta.
 

Endagskurs        gör din anmälan ovan.

Onsdag 24 oktober kl.13.00-15.30

- Gmail epostprogram G-mail har kommit med ny uppdatering och vi går igenom den.

   Övrigt efter deltagarnas önskemål


   kursledare Eine Wallberg

 

 ------------------------------------

Endagskurs          gör din anmälan ovan.

Måndag 29 oktober
kl. 13.00-15.30

WhatsUpp
    Erbjuder enkla säkra och tillförlitliga meddelande och samtal på telefoner över hela värden gratis.

    Särskillt bra för grupper, text, bild, film, position, tal. (Vi arbetar med våra smarthpone)

-   Kursledare Patrick Steiber

 

----------------------------------------

Endagskurs          gör din anmälan ovan.

Onsdag 14 november
 kl.13.00-15.30

-  Genomgång av e-post programmet i Windows 10

    Vi lär dig att lägga upp ett nytt e-post konto i Outlook, (som ingår i Office-paketet)

    och Outlook live.com (webbmail) och börja använda det.

 

    OBS ta med alla uppgifter du fått från din leverantör


   kursledare Eine Wallberg

------------------------------------