Föreläsningar

 

 

 

 

Våra föreläsningar under ÖPPET HUS skall endast vara 30 minuter med start kl. 10.00. Kom i god tid!  Det finns möjlighet med frågor och support mellan kl. 10.30–12.00.  Kaffe serveras kl 10.30.
Om intresse finns kommer uppföljning endagskurs med praktik att anordnas. Föreläsningarna är avsedda att informera våra medlemmar, samt hjälpa till att hantera dataproblemen och se möjligheterna.

*************************
Föreläsning   

Måndag 21 januari kl. 10.00-10.30

 Göra hemsida med Publisher
     
Erfarenheter med att göra en hemsida i Office programmet Publisher.

-    
Föreläsare: Nils Gunnar Nilsson

*************************
Föreläsning

Tisdag 22 januari kl. 10.00-10.30

-  
Excel kalkylprogram
 Redogörs om programmets olika möjligheter.

 Föreläsare Bo Rydén

*************************
Föreläsning

Måndag 28 januari kl. 10.00-10.30

 xxxxxxxxxxxxxxxxx
-    
Föreläsare: xxxxxxxxx

*************************

Föreläsning

Tisdag 29 januari kl. 10.00-10.30

-   Android smartphone - Samsung
-   
Smarta inställningar - meddelanden

-     Föreläsare: Kerstin Isaksen
*************************