Föreläsningar

 

Covid-19

Med anledning av rådande situation med Corona-Pandemin har
styrelsen SeniorNet Norrköping beslutat att:

ÖPPET HUS, FÖRELÄSNINGAR och ALL KURSVERKSAMHET
ÄR INSTÄLLD tills vidare.

Styrelsen arbetar på att finna lösningar inför framtiden.Se vår hemsida www.seniorit.se och utskick för fortlöpande information.

2020-11-23
Styrelsen SeniorNet Norrköping

 

                                                                       
      *************************