Föreläsningar

Våra föreläsningar under ÖPPET HUS skall endast vara 30 minuter med start kl. 10.00. Kom i god tid!  Det finns möjlighet med frågor och support mellan kl. 10.30–12.00.  Kaffe serveras kl 10.30.
Om intresse finns kommer uppföljning endagskurs med praktik att anordnas. Föreläsningarna är avsedda att informera våra medlemmar, samt hjälpa till att hantera dataproblemen och se möjligheterna.


*************************


Föreläsning Måndag 25 mars kl. 10.00-10.30

Rensa webbhistorik. Kolla datorns säkerhet/antivirusprogram.
Frigöra diskutrymme

   Föreläsare Eine Wallberg
  
     

*************************

Föreläsning Tisdag 26 mars  kl. 10.00-10.30
 

QR kod Vad kan den användas till?

   Föreläsare Jan-Erik Törnblom

*************************