Föreläsningar

 

Föreläsningar under ÖPPET HUS varar 30 minuter med start kl.10.00. Kom i god tid!  Det finns möjlighet med frågor och support mellan kl. 10.30–12.00.  Kaffe serveras kl. 10.30. Avgift 25: - för medlemmar, 50: - ej medlemmar, betalas vid ankomst. Om intresse finns kommer uppföljning endagskurs med praktik att anordnas. Föreläsningarna är avsedda att informera våra medlemmar, samt hjälpa till att hantera dataproblemen och se möjligheterna.

 

Orange = preliminärt planerade


      *************************