Excel-kalkylprogram

Kursens mål: att lära känna programmet Excel.

Förkunskaper: datorvana

Excel lanseras i första hand som kalkylprogram och är utmärkt för beskrivande bokföring, beräkning och jämförelser med snygga diagram, ett mycket bra tabellprogram med nyttiga funktioner. Excel är utmärkt till att göra olika slag av listor/förteckningar. Man kan göra register, sammanställningar och sökningar. Färga celler och bakgrunder.

Genomförande: kursen omfattar 5 ggr x 3 lektionstimmar i vår föreningslokal lilla salen med bärbara datorer utrustade med Windows 10 och
Office 2013.
 

Kursinnehåll:

kalkylbladslayout
inskrivning av text, värden och formler

skapa kantlinjer, ändra färg och färg på tecken
byta namn på kalkylblad - ta bort -  lägga till och flytta dokument utskriftsområde
förhandsgranska utskrift
databas/register
sidhuvud - Sidfot - blad
diagram
önskemål från deltagarna

Deltagaravgift:  450:-    medlemmar betalar  350:-

Kurslitteratur: studiehäfte ingår

Eget USB medtages och behövs för inläsning av övningar.

Kaffe/Te som serveras i paus

Kursen arrangeras av
SeniorNet Norrköping i samarbete med