För bokning meddela NG Nilsson eller Göran Abrahamsson

Denna sida har ändrats 2019-01-17 15:53 / NG

Schema uppdateras fortlöpande
Svart text bör vara klart
Röd text är ej dokumenterad
Lila text under planering
Grön text påminnelse

 

vecka 3

S = Stora salen och L= Lilla Salen 

förmiddag   eftermiddag  
Jan 17
Torsdag
 

 

 

S Endagskurs:

iPad Surfplatta -iPhone telefon 2 fortsättning på tidigare grundkurser    
kl. 13.00-15.30
Bengt Anzén
 Nyckel
Marianne Carlsson
Krister Andersson   
    

Arr:25576

 
 

 

 

L  

 

 

Jan 18
Fredag

 

    Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
     

B.L. 13/1-22/1
B.L. 22/3-24/3

JET 6/1-15/ 

 

 
         

vecka 4

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Jan 21
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Voula Andersson
Susanne Lönnqvist

Support:
Nils Gunnar Nilsson
Kent Svensson
Bengt Eriksson
Eivy Johansson

Föreläsning: Kl. 10.00-10.30
Göra hemsida med Publisher
NG berättar om sina erfarenheter med att göra en hemsida i Office programmet Publisher.

 
Nils Gunnar Nilsson
Arr:   

S  

 

 
L  

 

 
  

 
Jan 22
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk

Bo Rydén (Excel m.m.)
Georg Speer

Föreläsning:
Kl. 10.00-10.30
Excel kalkylprogram
Redogörs om programmets olika möjligheter.

Bo Rydén

Arr:

 

S  

B.L. 13/1-22/1

 
L Endagskurs:

WhatsUpp
13.00-15.30

Patrick Steiber

Arr:xxxx
 

 
Jan 23
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson

Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman

 
S  

 

 
L  

 

 
Jan 24
Torsdag
Styrelsesammanträde

K.S kallar

S  

 

 
 

 

 

L  

 

 

Jan 25
Fredag

 

    Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         

vecka 5

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Jan 28
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Krister  Andersson
Marianne CarlssonSupport:
Nils Gunnar Nilsson
Eine Wallberg
 

Föreläsning: Kl. 10.00-10.30
Sociala medel
Facefook, Twitter, Instagram, Youtube, Linked in, m.m.
Bengt Anzén
Arr: xxxxx  

S  

 

 
L  

 

 
  

 
Jan 29
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)
Georg Speer


Föreläsning:
kl. 10.00-10.30
Android smartphone - Samsung
Smarta inställningar - meddelanden

Kerstin IsaksenArr:

 

S Endagskurs

Android Smartphone
Smarta instyällningar på telefonen
Meddelande
Kl.13.00-15.30
Kerstin Isaksen

Arr:

 

 
L

Endagskurs

Spotify
musik
13.00-15.30

Patrick Steiber

Arr:xxxxxx

 
 
Jan 30
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S  

 

 
L  

 

 
Jan 31
Torsdag
 

 

 

S Endagskurs

Snapshat Ungdommar och familjemelemmars favorit bland Sociala medier

Kl. 13.00-15.30
Bengt Anzén

Arr:xxxxx

 
 

 

 

L  

 

 

Feb 1
Fredag

 

    Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
      JET 6/1-15/2  

vecka 6

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Feb 4
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Birgit Bjärbo
Susanne Lönnqvist
Support:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson
Bengt Eriksson

Föreläsning: Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx

Arr:   

S Kurs:

Datakurs steg 3
kl.13.00-15.30
Björn Malmström 
Kenneth Fluor
Marianne Fränding


Arr:24422        start omg. 1 av 5

 

 
L  

Kurs:

Excel Kalkylprogram-steg 2
Bo Rydén 
Sonia Övén                             start  omg. 1 av 5
 

Arr:24353

 

 
Feb 5
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)


 

Föreläsning: Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx

Arr:

 

S Kurs

Datakurs steg 2
kl.13.00-15.30
Bengt Anzén
Kent Svensson
Anders Levén


Arr:
24421            start omg. 1 av 5

 
 
L Kurs:

Smartphone Android telefon-Samsung
13.00-15.30      

Nils Gunnar Nilsson
Kerstin Isaksen                          start 1 av 3

Arr:24351
 
Feb 6
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman

 
S Kurs:

Datakurs Steg 1
kl.13.00-15.30
Marianne Carlsson
Kerstin Svensson
Sonia Övén
Christina Södling

                      start omg. 1 av 5
Arr:24420

 
L Endagskurs:

Skanna text, bilder, diapositiv och spara digitalt till dator.
Kl.13.00-15.30
Göran Abrahamsson
Georg Speer

Arr<.xxxxxxx

 
Feb 7
Torsdag
 

 

 

S Kurs:

iPad Surfplatta -iPhone telefon Grunkurs      
kl. 13.00-15.30
Bengt Anzén
 
Marianne Carlsson
Krister Andersson   
                

                          start omg. 1 av 3

Arr:24490              

 

 

L  Kurs:

Android Surfplatta -grundkurs
kl.13.00-15.30  
Arne Enocsson
   
       

                              start omg. 1 av 3

Arr:24398

 

Feb 8
Fredag

 

    Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
      JET 6/1-15/2  

vecka 7

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Feb 11
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Voula Andersson
Marianne Carlsson


Support:
Eine Wallberg
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:   

S Kurs:

Datakurs steg 3
kl.13.00-15.30
Björn Malmström 
Kenneth Fluor
Marianne Fränding


Arr:24422         pågår omg. 2 av 5

 
 
L

Kurs:

Excel Kalkylprogram-steg 2
Bo Rydén 
Sonia Övén                            pågår  omg. 2 av 5
 

Arr:24353 

 

 

 
Feb 12
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)


Föreläsning:
xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:

 

S Kurs


Datakurs steg 2

kl.13.00-15.30
Bengt Anzén
Kent Svensson
Anders Levén


Arr:
24421              pågår omg. 2 av 5

 
 
L Kurs:

Smartphone Android telefon-Samsung
13.00-15.30      

Nils Gunnar Nilsson
Kerstin Isaksen     

 

                        pågår omg 2 av 3
Arr:24351

 
Feb 13
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils AbrahamssonSupport:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S Kurs:

Datakurs Steg 1
kl.13.00-15.30
Marianne Carlsson
Kerstin Svensson
Sonia Övén
Christina Södling

                      pågår omg. 2 av 5
Arr:24420

 

 
L Endagskurs:

Repetition och uppgradering av G-mail e-post OBS ta med dina inloggningsuppgifter
Kl.13.00-15.30

Eine Wallberg


Arr: xxxxx

 
Feb 14
Torsdag
 

 

S Kurs:

iPad Surfplatta -iPhone telefon Grunkurs      
kl. 13.00-15.30
Bengt Anzén
Krister Andersson  
Marianne Carlsson                                          

                          pågår omg. 2 av 3

Arr:24490                

 
  L Kurs:

Android Surfplatta -grundkurs
kl.13.00-15.30  
Arne Enocsson
    
       

                              pågår omg. 2 av 3

Arr:24398

 

 

Feb 15
Fredag

 

    Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
      JET 6/1-15/2  

vecka 8

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Feb 18
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Krister Andersson
Susanne LönnqvistSupport:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx
Arr:   

S Kurs:

Datakurs steg 3
kl.13.00-15.30
Björn Malmström 
Kenneth Fluor
Marianne FrändingArr:24422         pågår omg. 3 av 5

 
 
L

Kurs:

Excel Kalkylprogram-steg 2
Bo Rydén 
Sonia Övén                             pågår  omg. 3 av 5
 

Arr:24353 

 

 

 
Feb 19
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)

Föreläsning:
Kl. 10.00-10.30
Framtidsfullmakt


Samordnare Kerstin Isaksen

Arr:xxxxxxx

S Kurs

Datakurs steg 2
kl.13.00-15.30
Bengt Anzén
Kent Svensson
Anders Levén
Kenneth Fluor


Arr:
24421              pågår omg. 3 av 5

 
 
L Kurs:

Smartphone Android telefon-Samsung
13.00-15.30      

Nils Gunnar Nilsson
Kerstin Isaksen                             sista omg 3 av 3
Arr:24351

 

 
Feb 20
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S Kurs:

Datakurs Steg 1
kl.13.00-15.30
Marianne Carlsson
Kerstin Svensson
Sonia Övén
Christina Södling

                      pågår omg. 3 av 5
Arr:24420

 

 
L    
Feb 21
Torsdag
 

 

S Kurs:

iPad Surfplatta -iPhone telefon Grunkurs      
kl. 13.00-15.30
Bengt Anzén 
Marianne Carlsson  
Krister Andersson                   

                                                         sista omg. 3 av 3

Arr:24490                 

 
Kurs:

Apple MAC-grundkurs 
deltagare arbetar med egen dator
 Kl.10.00-12.30 
Jan-Erik Törnblom
Kerstin Svensson
           start omg1 av 5

 

Arr:24352        

L Kurs:

Android Surfplatta -grundkurs
kl.13.00-15.30  
Arne Enocsson
    
       

                              sista omg. 3 av 3

Arr:24398

 
Feb 22
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser Sesongsstart
KS
 

vecka 9

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Feb 25
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Voula Andersson
Birgit BjärboSupport:
Eine Wallberg
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: Kl. 10.00-10.30
Ansluta via Bluetooth  
Hur använda ett ”cigarettetui” anslutet via blåtand till smartphone eller platta?
Jan-Erik Törnblom

Arr:

S Kurs:

Datakurs steg 3
kl.13.00-15.30
Björn Malmström 
Kenneth Fluor
Marianne Fränding


Arr:24422          pågår omg. 4 av 5

 
 
L Kurs:

Excel Kalkylprogram-steg 2
Bo Rydén 
Sonia Övén                             pågår  omg. 4 av 5
 

Arr:24353 

 

 

 
Feb 26
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)


Föreläsning:
Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx

Arr:

 

S Kurs


Datakurs steg 2

kl.13.00-15.30
Bengt Anzén
Kent Svensson
Anders Levén
Kenneth Fluor


Arr:
24421             pågår omg. 4 av 5

 
 
L    
Feb 27
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S Kurs:

Datakurs Steg 1
kl.13.00-15.30
Marianne Carlsson
Kerstin Svensson
Sonia Övén
Christina Södling

                      pågår omg. 4 av 5
Arr:24420

 

 
L Kurs:
         
PowerPoint-grundkurs
13.00-15.30      

Nils Gunnar Nilsson
Kerstin Isaksen    
                                     omg 1 av 3

Arr:2
4423
 
Feb 28
Torsdag
 

 

S  

 

 
Kurs:

Apple MAC-grundkurs 
deltagare arbetar med egen dator
 Kl.10.00-12.30 
Jan-Erik Törnblom
Kerstin Svensson
           pågår omg 2 av 5

 

Arr:24352        

 
L  

 

 
Mars 1
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         

vecka
10

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Mars 4
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Marianne Carlsson
Susanne LönnqvistSupport:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx
Arr:   

S Kurs:

Datakurs steg 3
kl.13.00-15.30
Björn Malmström 
Kenneth Fluor
Marianne Fränding


Arr:24422         sista omg. 5 av 5

 
 
L Kurs:

Excel Kalkylprogram-steg 2
Bo Rydén 
Sonia Övén                            sista  omg. 5 av 5
 

Arr:24353 
 
Mars 5
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)


Föreläsning:
xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:

 

S Kurs

Datakurs steg 2
kl.13.00-15.30
Bengt Anzén
Kent Svensson
Anders Levén
Kenneth Fluor


Arr:
24421             sista omg. 5 av 5

 
L    
Mars 6
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S Kurs:

Datakurs Steg 1
kl.13.00-15.30
Marianne Carlsson
Kerstin Svensson
Sonia Övén
Christina Södling

                      sista omg. 5 av 5
Arr:24420

 
L Kurs:
         
PowerPoint-grundkurs
13.00-15.30      

Nils Gunnar Nilsson
Kerstin Isaksen        
                                  omg 2 av 3

Arr:
24423
 
Mars 7
Torsdag
 

 

S  

 

 
Kurs:

Apple MAC-grundkurs 
deltagare arbetar med egen dator
 Kl.10.00-12.30 
Jan-Erik Törnblom
Kerstin Svensson
           pågår omg 3 av 5

 

Arr:24352         

L    
Mars 8
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
 
         

vecka 11

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Mars 11
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Marianne Carlsson
xxxxxxxxx

Support:
Eine Wallberg
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx

Arr:   

S    
L  

 

 

 
Mars 12
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)

Föreläsning:
Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx

Arr:

 

S    
L    
Mars 13
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S

Endagskurs:   

Vårdguiden 1177
kl. 13.00-15.30

Kursledare: Marianne Carlsson
                Kerstin Svensson

 

Arr:xxxxxxx

 
L Kurs:
         
PowerPoint-grundkurs
13.00-15.30      

Nils Gunnar Nilsson
Kerstin Isaksen        
                        sista          omg 3 av 3

Arr:2
4423
 
Mars14
Torsdag

Endagskurs:

Genomgång av Windows Kontrollpanelen: konton, avinstallera program, kontrollera datorns status, via enheter- lägg till/ta bort skrivare m.m.
Kl. 13.00-15.30


Eine Wallberg

Arr:xxxx 

 

S  

 

 
Kurs:

Apple MAC-grundkurs 
deltagare arbetar med egen dator
 Kl.10.00-12.30 
Jan-Erik Törnblom
Kerstin Svensson
          pågår omg 4 av 5

 

Arr:24352       

 
L    
Mars 15
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
      BA 18/3-24/3  

vecka 12

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Mars 18
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Birgit Bjärbo
Susanne LönnqvistSupport:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx

Arr:   

S    
L  

 

 

 
Mars 19
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)

Föreläsning:
Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx

Arr:

 

S     
L    
Mars 20
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils AbrahamssonSupport:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman

 
S    
L    
Mars 21
Torsdag
 

 

S  

 

 
Kurs:

Apple MAC-grundkurs 
deltagare arbetar med egen dator

 Kl.10.00-12.30 
Jan-Erik Törnblom
Kerstin Svensson
          sista omg 5 av 5

 

Arr:24352        

 
L  

 

 
Mars 22
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         
         

vecka 13

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Mars 25
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Voula Andersson
xxxxxxxxxxxSupport:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx

Arr:   

S    
L  

 

 

 
Mars 26
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)

Föreläsning:
Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx

Arr:

 

S Kurs

Datakurs steg 2
kl.13.00-15.30
Kenneth Fluor
Kent Svensson
Anders LevénArr:
xxxxxxx           start omg. 1 av 5

 
 
L Kurs:

Smartphone Android telefon-Samsung
13.00-15.30      

Nils Gunnar Nilsson

Kerstin Isaksen                         omg 2 av 3

Arr:xxxxx
 
Mars 27
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S Kurs:

Datakurs Steg 1
kl.13.00-15.30
Marianne Carlsson
Kerstin Svensson
Sonia Övén
Christina Södling

                      start omg. 1 av 5
Arr:xxxxxxx

 
 
L    
Mars 28
Torsdag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
Mars 29
Fredag
Årsmöte

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         
         

vecka 14

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
April 1
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Krister Andersson
Marianne CarlssonSupport:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx

Arr:   

S    
L  

 

 

 
April 2
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)

Föreläsning:
Kl. 10.00-10.30
xxxxxxx

Arr:

 

S Kurs

Datakurs steg 2
kl.13.00-15.30
Bengt Anzén
Kent Svensson
Anders LevénArr:
xxxxxxx            omg. 2 av 5

 
 
L Kurs:

Smartphone Android telefon-Samsung
13.00-15.30      

Nils Gunnar Nilsson

Kerstin Isaksen                         sista omg. 3 av 3

Arr:xxxxx
 
April 3
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S Kurs:

Datakurs Steg 1
kl.13.00-15.30
Marianne Carlsson
Kerstin Svensson
Sonia Övén
Christina Södling

                     omg. 2 av 5
Arr:xxxxxxx

 
 
L    
April 4
Torsdag
 

 

S  

 

 
   L  

 

 
April 5
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         
         

vecka 15

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
April 8
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Voula Andersson
Susanne LönnqvistSupport:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:   

S    
L  

 

 

 
April 9
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)


Föreläsning:
xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:

 

S Kurs

Datakurs steg 2
kl.13.00-15.30
Bengt Anzén
Kent Svensson
Anders LevénArr:
xxxxxxx            omg. 3 av 5

 
 
L    
April 10
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman

 

S Kurs:

Datakurs Steg 1
kl.13.00-15.30
Marianne Carlsson
Kerstin Svensson
Sonia Övén
Christina Södling

                       omg. 3 av 5
Arr:xxxxxxx

 
 
L    
April 11
Torsdag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
April 12
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         
         

vecka 16

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Birgit Bjärbo Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Krister Andersson
Susanne LönnqvistSupport:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:   

S    
L  

 

 

 
April 16
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)

Föreläsning:
xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:

 

S Kurs

Datakurs steg 2
kl.13.00-15.30
Bengt Anzén
Kent Svensson
Anders LevénArr:
xxxxxxx          omg. 4 av 5

 
 
L    
April 17
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils AbrahamssonSupport:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman

 
S Kurs:

Datakurs Steg 1
kl.13.00-15.30
Marianne Carlsson
Kerstin Svensson
Sonia Övén
Christina Södling

                       omg. 4 av 5
Arr:xxxxxxx

 
 
L    
April 18
Torsdag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
April 19
Fredag
Långfredag S  

 

 
L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         
         

vecka 17

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
April 22
Måndag
Annandag Påsk S    
L  

 

 

 
April 23
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)

Föreläsning:
Kl. 10.00-10.30

 xxxxxxx

Arr:

 

S Kurs

Datakurs steg 2
kl.13.00-15.30
Bengt Anzén
Kent Svensson
Anders LevénArr:
xxxxxxx           sista omg. 5 av 5

 
 
L    
April 24
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman

 
S Kurs:

Datakurs Steg 1
kl.13.00-15.30
Marianne Carlsson
Kerstin Svensson
Sonia Övén
Christina Södling

                      sista omg. 5 av 5
Arr:xxxxxxx

 
 
L    
April 25
Torsdag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
April 26
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         

vecka 18

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
April 29
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Marianne Carlsson
Susanne LönnqvistSupport:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:   

S    
L  

 

 

 
April 30
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)

Föreläsning:
xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:

 

S    
L    
Maj 1
Onsdag
Helgdag
 
S  

 

 
L    
Maj 2
Torsdag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
Maj 3
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         
         

vecka 19

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Maj 6
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Voula Andersson
Birgit Bjärbo
Support:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:   

S    
L  

 

 

 
Maj 7
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)

Föreläsning:
xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:

 

S    
L    
Maj 8
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils AbrahamssonSupport:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S  

 

 
L    
Maj 9
Torsdag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
Maj 10
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         
         

vecka 20

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Maj 13
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Krister Andersson
Susanne LönnqvistSupport:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:   

S    
L  

 

 

 
Maj 14
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)


Föreläsning:
xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:

 

S    
L    
Maj 15
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S  

 

 
L    
Maj 16
Torsdag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
Maj 17
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         
         

vecka 21

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Maj 20
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Voula Andersson
xxxxxxxxxxxSupport:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:   

S    
L  

 

 

 
Maj 21
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)

Föreläsning:
xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:

 

S    
L    
Maj 22
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils AbrahamssonSupport:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S  

 

 
L    
Maj 23
Torsdag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
Maj 24
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
      Massutskick nästa veckas
Föreläsningar o Kurser Endagskurser
KS
 
         
         

vecka 22

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Maj 27
Måndag
Öppet hus kl.09.30-12.00
Värdar:
Birgit Bjärbo
Susanne LönnqvistSupport:
Owe Svensson
Nils Gunnar Nilsson

Föreläsning: xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:   

S    
L  

 

 

 
Maj 28
Tisdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Kerstin Isaksen
Inger Gustavsson

Christina Södling

Support:
Owe Svensson
Kenneth Fluor
Göran Tränk
Bo Rydén (Excel m.m.)

Föreläsning:
xxxxxxx
Kl. 10.00-10.30
Arr:

 

S    
L    
Maj 28
Onsdag
Öppet hus kl.09.30-12.00

Värdar:

Per-Olov Engstrand
Nils Abrahamsson


Support:
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Lars Bjurman
S  

 

 
L    
Maj 30
Torsdag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
Maj 31
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
         
Sommaruppehåll
         

vecka 23

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
juni 3
Måndag
  S    
L  

 

 

 
juni 4
Tisdag
 

 

S    
     
Juni 5
Onsdag
  S  

 

 
L    
Juni 6
Torsdag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
Juni 7
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
         
         
         

vecka 24

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
Juni 10
Måndag
  S    
L  

 

 

 
Juni 11
Tisdag
 

 

S    
L    
Juni 12
Onsdag

 
S    
L    
Juni 13
Torsdag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
Juni 14
Fredag
 

 

S  

 

 
  L  

 

 
         
         

vecka 25

S = Stora salen  och   L= Lilla Salen 

     
förmiddag   eftermiddag  
         

Måndag
  S    
L  

 

 

 

Tisdag
 

 

S    
L    
 
Onsdag

 
S  

 

 
L    
Torsdag  

 

S  

 

 
  L  

 

 

Fredag
 

 

S  

 

 
  L