Administration

 

 Styrelse

Styrelseledamöter
Bengt Anzén
Ordförande
Anders Levén
Vice Ordförande
Kerstin Svensson
Sekreterare
Björn Malmström Leksborg
Kassör
 
Bengt-Ove Jonsson Voula Andersson Jan-Erik Lövblom  
 
       
     
 
 

 

Ordförande Bengt Anzén styrelse@seniorit.se
Kassör Björn Malmström Leksborg kassor@seniorit.se
Sekreterare Kerstin Svensson sekreterare@seniorit.se
Fakturaadress SeniorNet Norrköping, c/o Björn Malmström
Strandvägen 226, 61835 Kolmården
Föreningens
postadress
SeniorNet Norrköping, c/o Bengt Anzén,
Rullstensvägen 20, 61634 Åby
Besöksadress Hemgården - Saltängsgatan 7

 

Medlems-
registrering
Registrering och info till nya medlemmar:
Kassören
kassor@seniorit.se
Utbildning Samordnare
Kerstin Svenssson
utbildning@seniorit.se
Värdar Värdar vid "Öppet Hus"  
Teknik Teknisk utrustning: teknik@seniorit.se
Hemsida Webbplatsen:
Samordnare:
Kerstin Svensson
webbansvarig@seniorit.se

sekreterare@seniorit.se