GDPR

SeniorNet Norrköpings integritetspolicy

 

Den 25 maj 2018 började Sverige och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen

General Data Protection Regulation, GDPR. Syftet med GDPR är att stärka den personliga integriteten och särskilt rätten till skydd av personuppgifter. GDPR gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftlagen.

 

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till personen: namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress.

 

SeniorNet hanterar en del av personuppgifterna i medlemsregistret. Det innehåller enbart de uppgifter som medlemmen uppgivit till föreningen, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 

Studieförbundet Vuxenskolan är ansvarig enligt GDPR för personuppgifter, namn, födelsedata, adress, telefonnummer och e-postadress som lämnats vid anmälan till någon av de kurser som anordnas i samverkan med SeniorNet Norrköping.

 

Hur personuppgifter behandlas och samlas in

SeniorNet Norrköping samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via webbformulär eller skriftligt i samband med verksamhet.

Personuppgiften används till att via e-post, brev eller telefon informera om kurser, föreläsningar och andra aktiviteter inom föreningen samt utskick av fakturor.

 

Det skall finnas ett tydligt syfte när SeniorNet Norrköping använder de personuppgifter som lämnats av medlemmen.

Föreningen skall se till att skydda alla personuppgifter.

 

Läs mera om dataskyddsförordningen www.datainspektionen.se/dataskyddslagen

 

 

 

Norrköping 2018-05-25

 

Styrelsen SeniorNet Norrköping