Funktionärer inom SeniorNet Norrköping

 

Värdar
 
Krister Andersson
 
Voula Andersson   Birgit Bjärbo
 
Susanne Lönnqvist
 
 
Per-Olov Engstrand
 
Nils Abrahamsson   Kerstin Isaksen Inger Gustafsson
 
         

 

 
     
 
Kursledare och kurshandledare
 
Sonia Övén Marianne Fränding Bengt Anzén Krister Andersson  
     
Kerstin Svensson Björn Malmström
 
   
 
Göran Tränk Anders Levén Bengt-Ove Jonsson Kerstin Isaksen  
         
         
 
Göran Abrahamsson Kenneth Fluor Nils Abrahamsson Inger Gustafsson  
   
  Kent Svensson Bo Rydén

 

Marianne Carlsson  

 

Revisorer
Krister Andersson Ulf Nersing Bo Rydén
suppleant
Valberedning
Inger Gustafsson     
Hemsidegrupp
  Kerstin Svensson     Göran Abrahamsson
Utbildningsgrupp
Kerstin Svensson
Samordnare
  Jan-Erik Lövbom  
Inköpsansvarig
             Kerstin Isaksen
Teknik
      Björn Malmström