Funktionärer inom SeniorNet Norrköping

 

Värdar
 
Krister Andersson
Måndagar
Voula Andersson Måndagar   Birgit Bjärbo
Måndagar
Susanne Lönnqvist
Måndagar
     
Kerstin Isaksen
Tisdagar
Inger Gustafsson
Tisdagar
     
     
Per-Olov Engstrand
Onsdagar
Nils Abrahamsson
Onsdagar
     
 
Kursledare och kurshandledare
   
Sonia Övén Marianne Fränding   Krister Andersson  
   
Bengt Anzén Björn Malmström
 
Torsten Westöö  
 
Kerstin Svensson Anders Levén Cajsa Malmström Kerstin Isaksen  
 
Eine Wallberg Göran Tränk Arne Enocsson Bengt-Ove Jonsson  
 
Göran Abrahamsson Kenneth Fluor Nils Abrahamsson Owe Svensson  
 
Inger Gustafsson  Kent Svensson Bo Rydén

 

Marianne Carlsson  

 

Revisorer
Inger Gustafsson
Sammankallande
Ulf Nersing Bo Rydén
suppleant
Valberedning
Birgit Bjärbo
Sammankallande
Krister Andersson Inga-Carin Landerö
Hemsidegrupp
Arne Enocsson   Kerstin Svensson Georg Speer Göran Abrahamsson
Utbildningsgrupp
Kerstin Svensson
Samordnare
  Kenneth Fluor  
Inköpsansvarig
             Kerstin Isaksen
Teknik
  Owe Svensson Göran Abrahamsson Arne Enocsson Björn Malmström Torsten Westöö