Historik SENIORNET I NORRKÖPING.

Hur började det? Som jag minns.

av Lars-Erik Dahlman

Jag snubblade in på SeniorNets hemsida någon gång i början av 1998.

Jag bläddrade och läste, blev imponerad av alla länkmöjligheter, bl a till (av alla platser) Krusmyntagården några mil norr om Visby, något jag absolut inte väntat mig.

Det satt vänliga damer i ledningen för SeniorNet och vid min kontakt fick jag god hjälp och inblick genom den trevliga Karin Åkerblom.

Förhörde mig om idén att starta Seniornet i Norrköping och fick genast stöd samt namn på registrerade norrköpingsbor: Nils Hagberg, Ulla Kull, Arne Kullberg, Ingvar Sigfridson, Alli Hint, Lennart Klintestam, Ragna Larsson och Lars Söderholm, med mig 9 stycken.

Jag har kvar ett mail från den 15 januari 1998 där jag tackar för aktivitet, bekräftar att Bengt Svensson blivit kontaktad av mig efter tips från Karin. Hon svarar 18 januari 1998 där hon meddelar att hon gärna skickar brev till de sex som är anmälda till Seniornet. På min tidigare förfrågan talar hon om hur organisationen i stort fungerar, hur vi ska få tillbaka medlemsavgifterna, som inbetalats etc. önskar lycka till med bildande av en lokal norrköpingsförening.

Enligt mina noteringar träffade jag redan 980311 en Anders Larsson, som SNS (huvudorg. i Stockhom) tydligen haft en viss kontakt med. Anders höll i uthyrningen av Pro Nova, anställd av Bo Sundberg. Anders påstod sig ha kontakt med Marta Sandén, IT-kommissionen och med Karin Åkerblom, SNS.

Vid kontakt med de tidigare nämnda 8, visade det sig, att Ulla Kull hade firman Hurema AB (i data-branschen). Hon ställde välvilligt sina lokaler till förfogande för möte den 16 april 1998 på kvällen.

Jag kallade samman till ett första möte på Hurema och bakade en tårta till kaffet, som lovats oss. Hurema bjöd på wienerbröd och det informella mötet bildade SeniorNet i Norrköping.
Ulla Kull, av den kvinnliga styrelsen i Stockholm kallad en verklig "dame", avböjde mitt förslag att bli ordförande.

SeniorNets första protokoll är skrivet av Lars Söderholm och mailat till följande:
Nils Hagberg; Lennart Klintestam; Lars-Eric Dahlman; Björn Eijdmark; Alli Hint; Ulla Kull; Arne Kullberg; Anders Larsson; Ragna; Ingvar Sigfridson. Det följer här:

Norrköping 1998 04 16

Plats Hurema, Stohagsgatan.

Lars-Eric Dahlman initiativtagare till att bilda SeniorNet, hälsade de åtta närvarande välkomna.

Till kaffe och macka, som Ulla Kull bjöd på samt tårta som Lars-Eric bakat, utformades så småningom nedanstående "protokoll".

1. Till preliminär ordförande valdes Lennart Klintestam.

2. till preliminär sekreterare valdes Lars Söderholm.

3. Alla närvarande skickar en kort beskrivning på sig själv samt postadress samt E-mail-adress till sekreterare och ordförande.

4. Lars-Eric Dahlman tar kontakt med Seniornet Stockholm för hjälp med ett utkast ill en hemsida som vi senare själva kan utveckla.

5. Preliminärt beslutades att föreningen, klubben ... skall heta SeniorNet - Norrköping.

6. För beslut om ytterligare föreningsbestämmelser etc. avvaktar vi efter mer detaljerad information från SeniorNet Stockholm och Anders Carlsson (trol. Larsson, min rättelse), som preliminärt kommer hit den 21 april.

Mötet kommer då att förläggas hos Pronova. Vår kontaktman där Anders Larsson kommer då också ev. närvara för information om det stöd vi kan få i form av lokaler, utrustning etc.

7. För kommande möten föreslogs möten varje vecka kl 16.30. Tillsvidare utlovade Ulla Kull att vi får disponera deras lokal.

8. Slutligen tackade ordföranden för kaffe och förtäring samt de närvarandes kommande ömsesidiga erfarenhetsutbyte. (SLUT.)

Ytterligare ett möte hölls på Hurema och vi fick lite inblick i deras arbete.

Bland mina noteringar finns följande:

1998-03-11 Möte med Anders Larsson, Pro Nova.

Anders 070-726 27 04.

Enligt Anders håller han i uthyrning etc av Pro Nova. Anställd av Bo Sundberg.

Har kontakt med Marta Sandén, IT-kommisionen och SeniorNet, Åkerblom.

Anders visade lokal lämplig för SeniorNet-avd i Norrköping.

Finansiering ska vi diskutera med bl a kommunen, IT-kommisionen, Pro Nova-företagen, Telia, Ericson.

Anders håller tills vidare i allt. Jag kontaktar och försöker samla enl. lista Anders fått av SeniorNet.

Min enkla medlemslista ser ut så här 981001:

SENIORNET Norrköping: Medlemmar 1998-10-1

Berglund, Arne
Dahlman, Lars-Eric
Eidmark, Björn
Hagberg, Nils
Hint, Alli
Johansson, Arne
Johansson, Bengt
Klintestam, Lennart
Kull, Ulla
Kullberg, Arne
Larsson, Anders
Larsson, Ragna
Montan, Karl
Mählström, Anders
Sigfridson, Ingvar
Söderholm, Lars

Utvecklingen har varit otrolig, tack vare Lars Söderholm  och alla medhjälpare i styrelsen och utbildning, för att nämna några exempel, som i dag, början av 2004, lett fram till ett stort SeniorNet Norrköping