Projektorn VT 700 Allmänna anvisningar, problemlösningar

Stäng alltid av huvudströmbrytaren vid längre uppehåll eller underhåll

Knappen Auto ADJ från fjärrkontrollen justerar bilden (kanske inte är i bruk)

Meny

Bildförhållande – bildalternativ. Har du valt bio så kan du justera position! (Normalt är det valt  bio)

Bildförhållande 4:3. Om du väljer äkta så återges en lägre inställd upplösning än 1024x768. Försök med lägre och justera med vertikal och horisontal.

Förstora bild med knappen Magnify och flytta med pilarna 

Bildjustering; svart, normal och dynamisk (bör vara det) 

Bildjustering – detaljerad Högt-ljust., Grafik gamma. OBS att vid Högt-ljust och presentation så är inte färgtemp tillgänglig  

Obs att kontrast ger i regel endast intensitet  

Inställning – alternativ – autokalibrering skall helst vara normal eller av
 

Problem?  

Klicka på meny (du backar med exit) 

Om bilden är uppochner, så klicka på meny och välj inställning och sedan installation och välj Tak-fram (Man får gratis gymnastik när man böjer ner huvudet och tittar bakåt)

Om bilden är för smal eller för låg, så gå till bildalternativ och sedan till bildförhållande och välj Normalt

Observera att även knapparna på fjärrmanicken är tvärtom (även pilarna), så ska du upp så trycker du på nerpilen!