Instruktion för vår skanner i lilla salen

1.     Sätt på datorn, lösen: ledare

2.     Sätt på skannern med grå knappen ner till vänster

3.     Kolla så att den grå USB-sladden från skannern är insatt i datorn

4.     Klicka på ikonen ”Epson scanner” ner till vänster

5.     Inställningar: Professionellt läge och aktuell inställning

6.     Välj om du skall skanna från pappersbild/kort (reflektion) eller dia/negativ (film står det). Om film, så välj om det skall vara gråskala (8 bit) eller färg (24 bit),

7.     Resolution (upplösning) skall för pappersbild vara mellan 600 och 1200 bildpunkter och för negativ eller dia mellan 2400 och 3600.

8.     Längst ner till höger, ovanför stäng, kan du klicka på för att ange var du skall spara bildfilerna och vad de skall heta och vilket nr det skall börja på och slutligen vilket bildformat du vill ha. Om du tänkt bearbeta bilden vidare, så välj TIFF, annars går det bra med JPG.

9.     Det finns också inställningar under konfigurera, t.ex. aktivera färgkontroll.

10.  Kolla först locket på skannern att reflektionsskivan finns i locket. (Om du skall skanna filmremsor måste du ta bort denna skiva och istället använda filmhållarna som finns i skåpet. Där finns även 4-kantiga urtag för monterade dia). Lägg i pappersbilden i skannern med bilden neråt, så rätvinkligt som du kan.

11.  Tryck på Preview (förhandsgranskning), När bilden kommer upp, klicka på markeringssram, som lokaliserar bilden och klicka gärna också på zoom.

12.  Justera eventuellt färgerna, om du har färgkontroll aktivt.

13.  Klicka på knappen ”Skanna”

14.  Nu öppnas mappen med bildfilen. Du kan välja mellan att samla dem först under mappen i datorn och sedan flytta över dem till ditt USB. Du kan alternativt, se punkt 8, skicka dem direkt till ditt USB.

15.  Glöm inte att ta med dig ditt USB, när du är färdig samt stänga av datorn och skannern.

Författare: Göran Abrahamsson