iPad Surfplatta och iPhone Smartphone - Grundkurs

Målgrupp:
Kursen riktar sig till dig som skaffat en iPad Surfplatta eller iPhone Smartphone
och behöver hjälp med att komma gång.

Förkunskaper:
Viss vana vid dator och mobiltelefon.

Kursens genomförande:
Kursen omfattar 3 x 3 studietimmar.
Medtag egen iPad surfplatta eller iPhone Smartphone.
Ladda upp din Surfplatta eller Smartphone inför varje kurstillfälle. Tag med strömsladden.

Kursinnehåll:
Vi bekantar oss med iPad Surfplatta och iPhone telefonen.
Du får genomgående kunskap om funktioner och hur du kommer igång.
Använda pekskärm
Vad är appar? Vilka behöver jag och hur får jag tag i dem?
Ladda ner appar
Komma ut på nätet-internet
Hur du gör inställningar för E-post, WiFi, SMS, m.m
Läsa och skicka e-postmeddelanden
Skriva anteckningar
Läsa av datum och lägga in aktiviteter i Kalendern


Kurslitteratur:
Studiehäfte Alla kan surfa. Att använda iPhone, iPad steg för steg ingår.

Deltagaravgift:
Medlemmar SeniorNet Norrköping 250 kr, ej medlemmar 350 kr.

Kursen arrangeras av SeniorNet Norrköping i samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan