OM OSS

SeniorNet Norrköping är en ideell förening, ideologiskt och politiskt oberoende.

Föreningen ska verka för att personer, 55 år och äldre lär sig att använda datautrustning.
I första hand vänder sig föreningen till personer i Norrköpings Kommun och angränsande kommuner
.

Dataskyddsförordning - GDPR

Styrelse, Revisorer och Valberedning 1998 och framåt

Filmen "aktiv "arbetsdag" hos
SeniorNet Norrköping år 2009
Producerat av Anna Häll, Alexander Olheden och Elin Bennet